GİRESUN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE 2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR (KAMU KONUTLARI)

SIRA NOTAŞINMAZ NUMARASIİLİİLÇESİMAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m²)ARSA PAYI/PAYDASIBAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİAPARTMAN ADRESİZEMİN TÜRÜKamu Konutunun (Daire...

SIRA NOTAŞINMAZ NUMARASIİLİİLÇESİMAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
ARSA PAYI/PAYDASIBAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİAPARTMAN ADRESİZEMİN TÜRÜKamu Konutunun (Daire) Bulunduğu Kat KAMU KONUTUNUN BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASIDAİRE PROJE BRÜT ALANI (m²)DAİRE PROJE NET ALANI (m²)KAMU KONUTUNUN MEVCUT KAPI NUMARASIÖNCELİKLİ ALIM HAKKI SAHİBİ ( VAR/ YOK)DAİRE TİPİİMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL)  GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜİHALE SAATİ
128010600001GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,772 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları A Blok No:14Kat MülkiyetiZemin195,5073,001Var3+1Resmi Kurum Alanı650.000,0065.000,0014.02.202409:30
228010600002GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,772 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları A Blok No:14Kat MülkiyetiZemin295,5073,002Var3+1Resmi Kurum Alanı650.000,0065.000,0014.02.202410:00
328010600003GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları A Blok No:14Kat Mülkiyeti13101,8585,003Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0014.02.202410:30
428010600004GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları A Blok No:14Kat Mülkiyeti14101,8585,004Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0014.02.202411:00
528010600005GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları A Blok No:14Kat Mülkiyeti25101,8585,005Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0014.02.202411:30
628010600006GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları A Blok No:14Kat Mülkiyeti26101,8585,006Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0014.02.202413:30
728010600007GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56Mesken Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları A Blok No:14Kat Mülkiyeti37101,8585,007Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0014.02.202414:00
828010600008GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56Mesken Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları A Blok No:14Kat Mülkiyeti38101,8585,008Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0014.02.202414:30
928010600009GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları A Blok No:14Kat Mülkiyeti49101,8585,009Var3+1Resmi Kurum Alanı750.000,0075.000,0014.02.202415:00
1028010600010GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları A Blok No:14Kat Mülkiyeti410101,8585,0010Var3+1Resmi Kurum Alanı750.000,0075.000,0014.02.202415:30
1128010600011GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,772 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları B Blok No:12Kat MülkiyetiZemin195,5073,001Var3+1Resmi Kurum Alanı650.000,0065.000,0015.02.202409:30
1228010600012GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,772 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları B Blok No:12Kat MülkiyetiZemin295,5073,002Var3+1Resmi Kurum Alanı650.000,0065.000,0015.02.202410:00
1328010600013GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları B Blok No:12Kat Mülkiyeti13101,8585,003Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0015.02.202410:30
1428010600014GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları B Blok No:12Kat Mülkiyeti14101,8585,004Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0015.02.202411:00
1528010600015GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları B Blok No:12Kat Mülkiyeti25101,8585,005Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0015.02.202411:30
1628010600016GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları B Blok No:12Kat Mülkiyeti26101,8585,006Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0015.02.202413:30
1728010600017GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları B Blok No:12Kat Mülkiyeti37101,8585,007Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0015.02.202414:00
1828010600018GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları B Blok No:12Kat Mülkiyeti38101,8585,008Var3+1Resmi Kurum Alanı800.000,0080.000,0015.02.202414:30
1928010600019GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları B Blok No:12Kat Mülkiyeti49101,8585,009Var3+1Resmi Kurum Alanı750.000,0075.000,0015.02.202415:00
2028010600020GiresunMerkezTeyyaredüzü7831022.552,773 / 56MeskenŞehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Cad. SGK Lojmanları B Blok No:12Kat Mülkiyeti410101,8585,0010Var3+1Resmi Kurum Alanı750.000,0075.000,0015.02.202415:30

Giresun İli, Merkez  İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait taşınmazların (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı No:409  Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Merkez / GİRESUN   adresinde yer alan 4. Kat Milli Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyon huzurunda Milli Emlak Müdürü Makam Odasında ; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5. ve 11. fıkraları çerçevesinde ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici teminat bedelinin Giresun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
Not: Geçici Teminat Makbuzunun açıklamasına, ihalesine katılmak istenilen kamu konutunun taşınmaz numarası, blok ve bağımsız bölüm numarası belirtilecektir.

b) Gerçek kişilerin ; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi veya Vekaletname vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartladan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,  
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2- Mülkiyeti Hazine dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kamu konutlarının satışında, satış bedeli üzerinden hesaplanacak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu Bedeli ile tapu işlemleri için alım-satım harcı, vergi, döner sermaye v.b. gibi bedeller müşteri tarafından ödenecektir.

3-

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
- İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
- a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
- b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
- c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4- 04.01.2024 tarihi itibariyle yukarıda ihalesi yapılacak bağımsız bölümler için ilgili kurumlarınca öncelikli alım hakkına sahip kişiler bildirilmiş olup, tümü için ilgili mevzuat ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir.

6- İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleleri yapmama kararı kesindir.

Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler giresun.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."
Adres: Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No: 409 Merkez / GİRESUN  Tel: 0 (454) 216 33 77  (Dahili 1274)  İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN01969732

05 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Giresun Öncü Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Giresun Öncü Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Giresun Öncü Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Giresun Öncü Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.