24 AYLIK EVDE HEMODİYALİZ HİZMET ALIMI - GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

24 AYLIK EVDE HEMODİYALİZ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,...

24 AYLIK EVDE HEMODİYALİZ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/86092

1-İdarenin

a) Adı: GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL BÜTÇE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi 145 28100 GİRESUN /GİRESUN

c) Telefon ve faks numarası: 04543102020 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: 24 AYLIK EVDE HEMODİYALİZ HİMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 1.500.000 Puan - 24 Aylık Evde Hemodiyaliz Hizmet alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde tedavi gören hemodiyaliz hastalarının ikametgah adreslerinde yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır

d) İşe başlama tarihiSözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 05.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-Bu hizmeti verecek olan istekliler 18 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik ve 11 Mart 2013 tarihinde yayımlanan Ev Hemodiyalizi Genelgesi hükümleri çerçevesinde "Ev Hemodiyalizi Uygulama İzni" ni elektronik ortamda e-teklifleri ile birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilecek olup, ihale teklif işlemleri gerçekleştirilmesinin ardından Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında idarenin talebine binaen fiziki evrak sunulacaktır. İdarece istenen belgeleri e-teklifleri kapsamında Yeterlik Bilgi Tablosunda beyan etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-Hizmet Kapsamında kullanılacak cihaz ve ürünlerin TİTUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB veya ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler, TİTUBB veya ÜTS sisteminde kayıtlı olduğuna dair bilgileri, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar (fiziki yada CD/taşınabilir bellek vb.) veya bu bilgileri içeren listeleri, (Ürünlere ve İsteklilere ait ) beyan edilen evrakların istenilmesi durumunda İdareye sunacaklardır. UBB/ÜTS kapsam dışı olan ürünler için firma kapsam dışı olduğunu yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı                   Açıklama

Cihaz UBB Kaydı      Teknik şartnamenin Cihazların Genel Özellikleri Başlığı altında 2. Maddesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve/veya Özel Hastanelere ve/veya Özel Kliniklere yapılan tek bir sözleşmeye dayalı yapılmış hemodiyaliz hizmeti ile ilgili hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01973854

27 Oca 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Giresun Öncü Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Giresun Öncü Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Giresun Öncü Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Giresun Öncü Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.